top of page

SBF Auktorisation

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund. Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.

Auktorisationen i korthet:

 
 • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning.
   

 • En auktoriserad begravningsbyrå arbetar systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ett utarbetat Ledningssystem.
   

 • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
   

 • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning. En specificerad prisuppgift med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster,samt det totala beräknade priset på begravningen samt betalningsvillkoren.

 • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån

Ocean
bottom of page