top of page
rocks-1246183_1920.jpg

Hur gör jag nu?

Hur går man tillväga när det värsta har hänt? Att förlora en anhörig är en omvälvande händelse som leder till många frågor.

En av de första sakerna man gör är att kontakta en begravningsbyrå.

Med många år av erfarenhet i begravningsbranschen är Benskiöld & Co ett mycket tryggt val.

Du får också en omtanke och ett engagemang, som kan vara till stor hjälp i en svår stund.

Vi vill hjälpa er att skapa ett ljust och personligt avsked då varje begravning är unik.

Varmt välkommen att kontakta oss- vi finns alltid för er.

Håkan, Göran, Urban och Nina

035-10 10 14

jour dygnet runt

Svåra men viktiga frågor

Det är ofta svårt att tänka sig att livet flytt från den som en gång var så levande. Att se en avliden anhörig med egna ögon kan vara svårt för många, men det kan också vara viktigt för att kunna göra ett avslut. Det finns andra svåra frågor vid ett dödsfall, som vi ska försöka reda ut här.


Att se den avlidne

Ett sätt att bearbeta sorgen är att se och röra vid den avlidne, eftersom man då bekräftar för sig själv att det som hänt är sant. Därför kan det vara bra om alla som stod den avlidne nära får den här möjligheten, även barn. Men ingen ska naturligtvis behöva se mot sin vilja. Ibland är det inte heller möjligt att ordna.

 

För det mesta får man tillfälle att se den avlidne på sjukhusavdelningen, men det går att ordna även senare med hjälp av begravningsbyrån. Ibland är det värdefullt att ta ett fotografi på den avlidne. Det låter kanske främmande, men ett foto kan ha stor betydelse senare i sorgearbetet.


Vad händer med den avlidne?


När dödsfallet sker i bostaden finns också möjligheten att låta den avlidne få ligga kvar i sin säng, efter samråd med läkare eller sköterska. Den begravningsbyrå du anlitar ser sedan till att den avlidne läggs i kista, kläs på och transporteras till ett gravkapell i avvaktan på begravningen, så kallad bisättning. När den anhörige avlidit på ett äldreboende kan man välja om den avlidna skall hämtas i kista eller på bår för transport till bårhus.


Obduktion


Om dödsorsaken inte är alldeles klar kan det bli frågan om obduktion. Du blir i så fall kontaktad av sjukhuspersonalen. Obduktion innebär att en läkare gör en närmare undersökning genom ett operativt ingrepp. Man kan bara neka obduktion i vissa fall. Läkaren är skyldig att ge mer information om detta.


Organdonation


“Om den avlidne inte har tagit ställning till donation under sin livstid är det de anhöriga som får avgöra”
I Sverige betraktas en människa som död när all aktivitet i hjärnan har upphört. Olika kroppsorgan och vävnader kan dock vara funktionsdugliga och donation kan därför komma ifråga enligt svensk transplantationslag.

 

Om den avlidne inte har tagit ställning till donation under sin livstid är det de anhöriga som får avgöra. När det gäller den frågan finns det många bra argument både för och emot. Det är oftast bäst att följa sin spontana uppfattning.


Intyg om dödsorsak


Om du som närmast anhörig vill ha ett skriftligt besked om dödsorsaken är det läkaren som kan ge dig ett sådant.

  • Vad kostar en begravning?

bottom of page